RAKOWICZ DANIEL

Z Dziennika Kujawskiego 23.12.1894