LEOPOLD LEVY

Ur. 15.08.1870 w Inowrocławiu, zginął 15.09.1939 r. rozstrzelany przez Niemców (w Inowrocławiu, prawdopodobnie na ul. Solankowej w pobliżu synagogi), pochowany na cmentarzu ZNMP w Inowrocławiu.

Dr praw, przemysłowiec, pełnił wiele funkcji publicznych w Inowrocławiu.

Ukończył studia prawnicze uzyskując tytuł doktora. Major, służący w czasie I wojny światowej w armii niemieckiej. W 1902 r. po śmierci ojca przejął interesy (kamieniołomy, fabryka wapna). Był udziałowcem cukrowni w Wierzchosławicach, wielu gorzelni i kilku banków. 1911-1918 był posłem z okręgu wyborczego Inowrocław-Strzelno do Pruskiej Izby Deputowanych.

Przynależał do prawicowo-liberalnej partii Partia Narodowo-Liberalna (Nationalliberale Partei), co wówczas wśród Żydów stanowiło wyjątek. Radny miejski do 1925 r. i przez pewien czas przewodniczący Rady Miejskiej. Członek Rady Powiatu Inowrocław oraz Rady Prowincjonalnej Poznania (Posenser Provinziallandtag). Poza tym należał do Bydgoskiej Izby Handlowej. Levy bez wątpienia był jedną z najbardziej wpływowych osobistości w obwodzie regencyjnym Bydgoszcz. Członek i założyciel wielu niemieckich organizacji zawodowych, gospodarczych i kulturalnych. Mason.

 

Rodzice jego: Juliusz Levy i Ewa Rebeka Tykociner.

 

Od 1900 r. w związku małżeńskim z niemką Erną Weigert; wcześnie owdowiał, potomstwa prawdopodobnie nie zostawił.

 

 

Opracowała: Anna Wiśniewska