STEFAN KNAST

Urodził się 30.06.1877 r. w Witkowie koło Gniezna. Uczył się w gimnazjum gnieźnieńskim, którego jednak nie ukończył, wybierając praktykę w słynnej księgarni Jana Bernarda Lange. Pracował następnie we Lwowie i Krakowie. W 1904 r. przybył do Inowrocławia i założył tutaj własną księgarnię. Poza książkami sprzedawał czasopisma, nuty, kalendarze, wypożyczał książki, był współwłaścicielem niewielkiej drukarni „Labor”. W czasie I wojny został wcielony do armii niemieckiej, służył jako sanitariusz. W 1918 r. wrócił do Inowrocławia. Dostarczał do szkól podręczniki. Został członkiem Rady Miejskiej. W okresie międzywojennym rozszerzył działalność edytorską, wydając wiele publikacji dotyczących Inowrocławia. Pracował w wielu organizacjach społecznych, towarzystwach kulturalnych, aktywnie propagował ideę samokształceniową. Aresztowany przez gestapo w listopadzie 1939 r. został rozstrzelany w lasach gniewkowskich.

 

Rodzice jego to: Ignacy Knast - młynarz i Jadwiga zd. Lange

 

W 1906r. poślubił Kazimierę Marię Wąsowicz  1886-1975 ( bratanicę i wychowanicę Wincentego Wąsowicza), i mieli czworo dzieci:

- Halinę 1906-1970 po mężu Szpulecką

- Zbigniewa 1908-1969 - absolewnta WSH w Poznaniu, prezesa KS Goplania, współinicjatora budowy teatru letniego w Inowrocławiu

- Krystynę ur. 1919 po mężu Czajkowską

- Wiesława 1922-1944 - absolwenta Szkoły Przemysłowo-Handlowej w Inowrocławiu, ppor. AK, ps. Kujawiak, poległego w Powstaniu Warszawskim 


ZBIGNIEW KNAST
ur. 26.4.1908 zm. 1969

poch. na cmentarzu ZNMP w Inowrocławiu

Syn Stefana Pawła Knasta (1877-1939), właściciela dawnej księgarni w Inowrocławiu

Opracowała: Anna Wiśniewska