Chociszewski Józef (1837-1914) - pisarz ludowy. Pochodził ze wsi Chełsty w powiecie czarnkowskim w Wielkopolsce. Pracował w wielu redakcjach m.in w Chełmnie, Cieszynie, Poznaniu i Gnieźnie. Pisał i wydawał różnego rodzaju książki, czasopisma i kalendarze. Bibliografia jego prac to przeszło dwieście pozycji książkowych (nie licząc artykułów). Za swą działalność był więziony w więzieniach pruskich aż przez sześć lat. W Inowrocławiu był pierwszym redaktorem "Dziennika Kujawskiego" a pierwszy nakład ukazał się w 1893 roku.

Był także redaktorem czasopism takich jak:

"Nadwiślanin"

"Gwiazdka Cieszyńska"

" Przyjaciel Ludu"

"Tygodnik Katolicki"

"Czas"

"Danziger Zeitung"

 

W Chełmnie w 1868 roku otworzył własną księgarnię, gdzie wydawał kalendarze ludowe i czasopisma, m.in:

"Piast"

"Przyjaciel Dzieci"

"Katolik"

 

W Poznaniu utworzył Towarzystwo dla Popierania Wstrzemięźliwości "Jutrzenka" oraz redagował:

"Przyjaciel Dzieci i Młodzieży"

"Dzwon Wielkopolski"

"Lech"

"Przegląd Słowiański"

"Gawędziarz Poznański"

 

W 1895 roku przeniósł się z Inowrocławia do Gniezna by zająć się redakcją "Gazety Gnieźnieńskiej", gdzie zmarł, pozostając jednak aż do śmierci w ścisłych związkach z Inowrocławiem.

 

Żoną jego była Alodia Gołkowska (1820). Jej rodzicami byli Józef Stefan Gołkowski i Józefa z Działowa (z Działowskich von Salendorf)

Opracowała: Anna Wiśniewska