Białkowski Wiktor Aureli (urr. 25.09.1897 roku w Inowrocławiu, zm. 09.03.1969 roku tamże)

Mistrz stolarski, pochodził z jednej z najstarszych rodzin rzemieślniczych na Kujawach inowrocławskich.

Uczył się stolarstwa w zakładzie swojego ojca i tam początkowo pracował. W październiku 1926r. zdał egzamin mistrzowski przed cechowa komisją egzaminacyjną w Bydgoszczy. W 1931r. zakupił nieruchomość przy u. Św. Ducha 19 w Inowrocławiu, gdzie mieszkał i prowadził swój zakład stolarski, w którym produkował meble, sprzęty kuchenne i trumny. Miał też skład z artykułami żelaznymi i emaliowanymi. W 1940 r. wysiedlony przez Niemców wraz z rodziną do Przeworska. W różny sposób pomagał  Polakom, za co po wojnie otrzymał oficjalne pisemne podziękowanie. Aktywnie działał na rzecz rozwoju samorządu rzemieślniczego. Był członkiem Towarzystwa Powstańców i Wojaków ( brał czynny udział w powstaniu wielkopolskim i wyzwalał Inowrocław). Po 1945 . działał m.in. w Związku Zrzeszeń Kupieckich na Pomorzu, w organizacjach rzemieślniczych, w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej. Jego dziełem są ołtarze  św. Antoniego i św. Judy Tadeusza w kościele pw. Zwiastowania NMP w Inowrocławiu. Był radnym miasta Inowrocławia. Ciało Wiktora Aurelego Białkowskiego spoczęło na najstarszej inowrocławskiej nekropolii p.w. Zwiastowania NMP.

Rodzicami Białkowskiego byli Hipolit (ur. 16.08.1865 roku, zm. 27.10.1950 roku) oraz Weronika z Kmiecikowskich (ur.26.01.1876 roku, zm. w 1955 roku), przez którą stolarz spowinowacony był z m.in. z doktorem Zenonem Kopciem oraz poetą Janem Kasprowiczem.  Prócz Wiktora małżeństwo posiadało jeszcze ośmioro dzieci, tj. Czesławę, Telesfora, Alojzego, Łucjana, Sewerynę, Stanisławę, Władysława i Anielę.

 
Dziadkami Białkowskiego byli Leopold Białkowski (1839-1920), weteran powstania styczniowego, adiutant gen. Edmunda Taczanowskiego oraz małżonka Jego Waleria z Cieńkowskich, a także Piotr Paweł Kmiecikowski (ur. ok. 1845 roku w Czarnotkach) i małżonka Jego Anastazja z Zachwiejów, rodem z Chrustowa nieopodal Dąbrowy Biskupiej.

Pradziadkami Wiktora Aurelego ze strony dziadka Piotra Pawła byli Wojciech Kmiecikowski (1814-1877), strażnik leśny rodem z Dobrzycy, zmarły w Parchankach, oraz małżonka Jego Katarzyna ze Stankiewiczów.

Prapradziadkowie ze strony pradziadków Kmiecikowskich to Andrzej Kmiecikowski i Marianna z Glizińskich oraz Michał Stankiewicz i Marianna z Lewandowskich.

Piotr Paweł Kmiecikowski i Anastazja z Zachwiejów byli rodzicami nie tylko Weroniki, lecz także Stanisława, Marianny, Joanny, Pelagii, Władysławy, Kazimiery, Teresy, Tadeusza, Elżbiety, Edwarda oraz Cecylii.  Rodzina mieszkała jakiś czas w Szarleju, wiosce na trasie Inowrocław-Kruszwica, biegnącej przez Sikorowo.

Do rodzeństwa Piotra Pawła Kmiecikowskiego zaliczyć możemy:
- Petronelę
- Mariannę
-Teklę
- Edwarda (zmarł bezdzietnie w Poznaniu)
- Aleksandra - męża Franciszki z Kopciów, ojca czternaściorga dzieci narodzonych  w rodzinnym domu Wojciecha i Katarzyny Kmiecikowskich w Parchnkach, dziadka ks. Mariana Kmiecikowskiego, kapłana w służbie chorym i potrzebującym oraz prapradziadka współtwórcy portalu - Kamila Jankowskiego

Żoną Wiktora Aurelego była od 1933 roku Izabela Melania z Chojnackich (1908-1999), z którą stolarz miał troje dzieci:
- Tadeusza Hipolita (1934) - nauczyciela, długoletniego dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Bydgoszczy
- Henryka Jana (1936-1988) - mistrza stolarskiego, działacza rzemieślniczego
- Zofię Marię (1939) - żonę inżyniera Joachima Majewskiego

Prócz Hipolita Leopold Białkowski i małżonka Jego Waleria z Cieńkowskich mieli jeszcze siedmioro dzieci, tj. Stanisława, Leona, Marię, Józefę, Łucję, Leokadię i Helenę.