Cmentarz Matki Boskiej parafii ZNMP w Inowrocławiu

 

 

Groby na nim odzwierciedlają losy miasta w ciągu minionych stu lat. Są częścią dziejów Inowrocławia, a spacer pomiędzy nimi może być pouczającą lekcją historii.


 

CZEŚĆ I CHWAŁA

Bohaterom - Męczennikom za Polskę, Wolność i Naród, bitym , katowanym, udręczonym i w nieludzkiej torturze przez plugawe plemię germańskich Hunnów - spod znaku swastyki - pomordowanym w krwawą październikową noc w inowrocławskim więzieniu.

Zmarłym śmiercią męczeńska w pamiętnych dniach 1939 roku, Obywatelom miasta Inowrocławia i powiatu, zmiażdżonym butem hitlerowskiego żołdaka i oprawcy.

Wszystkim bez wieści zaginionym w tę ciemną noc bestialskiego mordu germańskiego najeźdźcy.
Chłopom, robotnikom, inteligentom, mocnym i słabym, wielkim i małym, aktywnym i biernym.
Wszystkim niewinnym ofiarą pięcioletniej rzezi i mordu...CZEŚĆ I CHWAŁA !

Wspominając z wdzięcznością Waszą ofiarną niegdyś pracę, nieustraszone męstwo i bohaterska wzgardę śmierci, ślubujemy zachować pamięć o WAS bohaterzy - męczennicy w pokoleniach na wieki i upamiętnić uświęcone męczeńską krwią miejsce Waszej martyrologii, aby w głuchy świat ku wszystkim pokoleniom i wiekom świadczyły, że z Waszej i innych krwi oraz żołnierskiego trudu i znoju Waszych braci powstała Wolna i Niepodległa Polska....

                                                                                                                                                                                                                         Rodacy


GROBY OFIAR ZBRODNI NIEMIECKICH ZAMORDOWANYCH W INOWROCŁAWSKIM WIĘZIENIU PODCZAS "MAKABRYCZNEJ NOCY " Z 22 NA 23 PAŹDZIERNIKA 1939 ROKU, ORAZ ZMARŁYCH I ZABITYCH W TRAGICZNYCH OKOLICZNOŚCIACH W LATACH 1939 - 1945:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDWARD PONIŃSKI - syn Adolfa Ponińskiego i Zofii z Czapskich.