Obecne inowrocławskie nekropolie:

1. Cmentarz p.w. Zwiastowania NMP - najstarszy nadal funkcjonujący cmentarz, spoczywają tam m.in:
- Członkowie Rodu Czaplów (Józef, Jan Zygmunt i Tadeusz)
- Józefa z Kloftów Kasprowiczowa - matka poety Jana Kasprowicza
- Dionizy Szeliga-Trzebiński - powstaniec listopadowy

- Maksymilian Gruszczyński - honorowy obywatel Inowrocławia

- ks. kanonik Roman Zientarski

- Apolinary Jankowski - przedwojenny prezydent Inowrocławia

dr Leopold Levy

- Leon Czarliński

- ks. Aureli Kompf

- ks. prefekt Dezydery Wróblewski

dr Karol Urbański

- Kamila z Waśkiewiczów Preyss - babcia Jerzego Waldorffa

 

2. Cmentarz p.w. Św. Mikołaja - drugi z najstarszych inowrocławskich nekropolii, spoczywają m.in:
- dr Józef Krzymiński - prezydent Inowrocławia
- Antoni Pluta

- Stanisław Łuczak - artysta malarz
- dr Aleksander Gregorowicz
- Lucjan Dombek - nauczyciel i regionalista

- Wacław Ciesielski
- Jan Gałdyński

- Marian Hozakowski
- Edward Mańkowski
- ks. Bolesław Jaśkowski

- ks. Stanisław Płoszyński

- ks. prałat Dobromir Ziarniak

- ks. prałat Franciszek Resiak

 

3. Cmentarz p.w. Św. Józefa
4. Poewangelicki cmentarz p.w. Imienia NMP
5. Cmentarz p.w. bł. Antoniego Padewskiego w Szymborzu
6. Cmentarz p.w. Opatrzności Bożej w Mątwach
7. Cmentarz komunalny oraz żydowskie miejsce pamięci Alfabetyczny spis zmarłych począwszy od 1 października 1874 r. do 1884 r. z parafii św. Mikołaja w Inowrocławiu.